TEPLO V SPRÁVNY ČAS, V SPRÁVNOM MNOŽSTVE A NA SPRÁVNOM MIESTE

Austyn International s.r.o. dodáva komplexné  riešenia v oblasti vykurovania a vetrania priemyselných a administratívnych budov, škôl, hotelov, športových hál, kultúrnych domov a pod.

Implementujeme dlhoročné know-how v oblasti  inžinieringu a progresívneho tepelného manažmentu.

Použitím praxou overených algoritmov, vrátane podpory umelej inteligencie, riadime akékoľvek zdroje tepla.

Inteligentný riadiaci systém garantuje dosahovanie maximálnych úspor energií a najkratšiu návratnosť investícií.

Využitím technológie rádiovej komunikácie sa výrazne znižujú investičné nákladyskracuje doba inštalácie.

Technické riešenia našej spoločnosti majú za cieľ dosiahnuť čo najkratšiu návratnosť investovaných prostriedkov

 

Riešenie energetických úspor v administratíve
- zónový ohrev

Efektívne riadenie energií v administratívnych budovách využíva inteligentné systémy a komponenty na monitorovanie a optimalizáciu spotreby. Dodávanie energií v mieste, čase a požadovanom množstve, je základným princípom riešení tepelného manažmentu spoločnosti Austyn. Automatizácia a inteligentné riadenie podporované umelou inteligenciou prispievajú k zníženiu nákladov a environmentálnej udržateľnosti.

VYKUROVANIE V PRIEMYSLE

Optimalizácia energií v priemyselných halách zabezpečuje efektívne riadenie a minimalizáciu spotreby. Moderné technológie a automatizované systémy pracujúce s pomocou umelej inteligencie umožňujú monitorovanie a kontrolu energetických procesov, čo vedie k úspore nákladov a ochrane životného prostredia. Efektívne riadenie energie v priemyselných halách je kľúčovým faktorom pre udržateľnosť a konkurencieschopnosť podnikov v súčasnom dynamickom podnikateľskom prostredí.

Jedným so základných princípov riešení spoločnosti Austyn pri efektívnom tepelnom manažmente je nahrádzanie neefektívneho vykurovania celého priestoru priemyselných a skladových hál s vykurovaním konkrétnej zóny.

 

RiadiAci systém AGS

inteligentný systém na riadenie vykurovania a vetranie budov.

Výhody riadiaceho systému RS AGS

Referencie

Spoločnosť Austyn počas svojej 20 ročnej pôsobnosti zrealizovala vyše 100 projektov v oblasti regulácie tepelného manažmentu.

Keď sa do toho pustíme ...

Celý proces od prvého kontaktu s klientom až po konečnú implementáciu systému s cieľom dosiahnuť maximálnu návratnosti diela a skrátiť dobu od zadania až po realizáciu.

Analýza stavu

obhliada, merania, štúdium technickej dokumentácie poskytnuté klientom

Inžiniering

Technický návrh optimálneho riešenia, kalkulácia návratnosti investície

Návrh riešenia

Predstavenie technického riešenia klientovi

Ponuka

Príprava finálnej cenovej ponuky a termín odhadovaný termín realizácie

Realizácia projektu

Montáž všetkých zariadení, oživenie RS AGS, testovanie systému

Odovzdanie diela

Zaškolenie klienta na obsluhu systému, vzdialený monitoring systému

Na vybrané projekty zabezpečujeme financovanie investície v plnej výške na dobu 3-10 rokov. Užívateľ takto získa pozitívny "cashflow" už od prvého roku používania, t.j suma splátok úveru je nižšia, ako suma za ušetrené energie.

Kontakt

AUSTYN International s.r.o.

Nad jazierkom 13, 831 07 Bratislava

Prevádzka spoločnosti:

Klincová 24, 821 08 Bratislava

IČO: 35872691
IČ DPH: SK2021783599
Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III. oddiel Sro, vložka č. 30364/B

Telefónne číslo:

+421 948 15 91 68

e-mail:

austyn@austyn.sk

Napíšte nám