Rona a.s.

Rona a.s.

Schreiberova 365 Lednické Rovne

Dosiahnutá úspora

21%

Návratnosť investície

26 mesiacov (ceny energií roku 2020)
5 mesiacov (ceny energií roku 2022)

Pred realizáciou

Regulácia teplovodných agregátov, radiátorov, plynových infražiaričov lokálnym ovládaním. Centrálny teplovodný systém vykurovania s reguláciou len na zdroji tepla.

Po realizácii

Komplexné riadenia všetkých vykurovacích systémov riadiacim systémom RS AGS s využitím zónovej regulácie a progresívneho tepelného manažmentu. Inštalácia rádiových radiátorových hlavíc a okenných senzorov v administratívnych priestoroch.