Športová hala Košice

Športová hala Košice

Košice

Dosiahnutá úspora

Nemerané

Návratnosť investície

Nemerané

Pred realizáciou

Centrálny teplovodný systém vykurovania s reguláciou na zdroji tepla.

Po realizácii

Inštalácia elektrického zónového teplovzdušného vykurovania v šatniach a elektrického zónového sálavého vykurovania v športovej hale . Riadenie prípravy TUV podľa programu tréningov. Inštalácia RS AGS .Uplatnenie princípov úsporného tepelného manažmentu a inteligentného zákuru.