Divadlo Žiar nad Hronom

Divadlo Žiar nad Hronom

SNP 119 Žiar nad Hronom

Dosiahnutá úspora

Nemerané

Návratnosť investície

Nemerané

Pred realizáciou

Centrálny teplovodný systém vykurovania s reguláciou na zdroji tepla.

Po realizácii

Inštalácia elektrického zónového sálavého vykurovania v divadelnej sále a šatniach. Inštalácia RS AGS .Uplatnenie princípov úsporného tepelného manažmentu a inteligentného zákuru.