WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o

WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o

Hlavná 5039/1 Poprad

Dosiahnutá úspora

52 %

Návratnosť investície

do 18 mesiacov

Pred realizáciou

Regulácia vykurovania hál lokálnymi regulátormi.

Po realizácii

Riadenie infražiaričov riadiacim systémom RS AGS s využitím zónovej regulácie a progresívneho tepelného manažmentu. Regulovaných je viac ako 50 plynových infražiaričov.