Základná škola s materskou školou

Základná škola s materskou školou

Kalinčiakova 12 Bratislava

Dosiahnutá úspora

40%

Návratnosť investície

do 24 mesiacov

Pred realizáciou

Regulácia vykurovania budovy centrálnym regulačným systémom výmenníkovej stanice. Vetranie budovy oknami.

Po realizácii

Inštalovaný riadiaci systém RS AGS s využitím zónovej regulácie a progresívneho tepelného manažmentu. Regulovaných je viac ako 300 teplovodných radiátorov, zdroj tepla a doteraz nepoužívaná teplovzdušná vetracia jednotka. Inštalované meranie CO2 vo vyučovacích priestoroch a zónová regulácia vetrania.