TRENS SK, a.s.

TRENS SK, a.s.

Súvoz 1 Trenčín

Dosiahnutá úspora

75 %

Návratnosť investície

do 34 mesiacov

Pred realizáciou

Centrálny systém vykurovania para/voda s reguláciou na zdroji tepla.

Po realizácii

Zámena centrálneho zdroja tepla na lokálne teplovodné kotolne. Inštalácia sálavého systému vo výrobných halách. Inštalácia regulačného systému RS AGS.