SMZ, a.s.

SMZ, a.s.

Teplá Voda 671 Jelšava

Dosiahnutá úspora

viac ako 70%

Návratnosť investície

do 2,6 roka

Pred realizáciou

Centrálny systém vykurovania para/voda s reguláciou na zdroji tepla.

Po realizácii

Zámena centrálneho zdroja tepla na lokálne teplovodné kotolne .Inštalácia sálavého systému vo výrobných halách. Inštalácia regulačného systému RS AGS.