Embraco LLC.

Embraco LLC.

Odorínska Cesta 2 Spišská Nová Ves

Dosiahnutá úspora

Nemerané

Návratnosť investície

Nemerané

Pred realizáciou

Bez vetracieho systému. Realizovaná štúdia znečistenia pracovného prostredia prchavými organickými látkami a prachovými časticami.

Po realizácii

Inštalácia vetracieho systému, , využitie princípu čistá ,,bublina,, v hale. Individuálne riadenie výkonu vetrania vo vetraných zónach na základe lokálnych meraní znečistenia vzduchu prachom a prchavými organickými látkami – znečistení z výrobných technológií.