ÚSPORY TEPLA CESTOU ÚČINNÉHO RIADENIA PROCESOV

ÚSPORA PREBYTKOM TEPELNÉHO VÝKONU

„Správne nadimenzovaný výkon tepelného zdroja usporí cca 20% nákladov na teplo.“

Funkcia inteligentného štartu - INTIME

„Správne načasovanie začiatku vykurovania v závislosti od teplotných podmienok.“

INTELIGENTNÝ TEPELNÝ MANAŽMENT

 

Komplexné riadenie tepelného priebehu využíva prebytok tepelného výkonu, funkcie INTIME, OUTTIME a ekvitermné riadenie tepelného zdraja. Dosahovaná úspora 30-50% nákladov na teplo.

KONTROLA VETRANIA

Generovanie úspor

KONTROLA POUŽÍVANIA NEPOVOLENÝCH ZDROJOV

Systém riadenia RS AGS umožňuje používateľovi analyzovať prítomnosť ďalšieho (nesystémového) zdroja tepla v danom priestore.