G&G Filtration, s.r.o.

G&G Filtration, s.r.o.

Liptovský Mikuláš

Dosiahnutá úspora

viac ako 60%

Návratnosť investície

do 24 mesiacov

Pred realizáciou

Po realizácii

Spoločnosť GG Filtration s.r.o. v r. 2022 inštalovala v svojej výrobnej hale v Liptovskom Mikuláši vykurovací systém podľa návrhu spoločnosti AUSTYN International s.r.o.. Systém pozostáva z tmavých plynových infražiaričov navrhnutých pre individuálne zónové vykurovanie s navýšením tepelného výkonu. Použitý regulačný systém RS AGS riadi infražiariče v režime automatického “smart” zákuru s individuálnym teplotným manažmentom. Navrhnute riešenie pracuje úsporne aj pri vonkajších teplotách -20°C a dokáže zabezpečiť požadovanú teplotu v interiéri +20°C. V porovnaní s riešením vykurovania teplovzdušným systémom sa podarilo znížili spotrebu energie o viac ako 60%.