Divadlo Žiar nad Hronom

Divadlo Žiar nad Hronom

SNP 119 Žiar nad Hronom

Dosiahnutá úspora

Nemerané

Návratnosť investície

Nemerané

Pred realizáciou

Centrálny teplovodný systém vykurovania s reguláciou na zdroji tepla.

Po realizácii

Riadenie zdroja tepla administratívnej budovy, inštalácia RS AGS – zónové riadenie teplovzdušného vykurovania priestorov a regulácia vykurovania administratívnej budovy RS AGS. Uplatnenie princípov úsporného tepelného manažmentu a inteligentného zákuru.